อัตราพิเศษสำหรับคนไทย

 การหักบัตรเครดิตออนไลน์ 

- ผ่านระบบของธนาคารกสิกรไทย
- รับรองความปลอดภัย/มี E-mail ใบเสร็จยืนยันกลับในทันที
- ไม่มีการหักค่าธรรมเนียมใดๆ
- ระบบจะหักเงินเป็นสกุลเงิน USD

สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม

  Package B1 Package B2 Package B3  
conference (140 USD) Details
- Post conference trip (100 USD)     Details
- Dinner cruise along Chao Phraya River (50 USD)   Details
>>>>> Click to Pay >>>>>            


สำหรับผู้ผู้ติดตาม

  Package B4 Package B5 Package B6  
accompanying persons (85 USD) Details
- Post conference trip (100 USD)     Details
- Dinner cruise along Chao Phraya River (50 USD)   Details
>>>>> Click to Pay >>>>>            


สำหรับนิสิต-นักศึกษา

  Package B7 Package B8 Package B9  
Conference (85 USD) Details
- Post conference trip (100 USD)     Details
- Dinner cruise along Chao Phraya River (50 USD)   Details
>>>>> Click to Pay >>>>>            


หรือ ....